Waarom Developroad?

Onze missie

Het is van groot belang om te zoeken naar manieren waarop we met deze jongeren kunnen samenwerken aan een beter perspectief zodat ze op een voor hen passende wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij. In DevelopRoad onderzoeken we wie deze jongeren zijn en hoe we deze jongeren beter kunnen ondersteunen.

In dit project staat co-creatie centraal: een haalbare verandering is alleen mogelijk als de nieuwe werk- en zienswijze ontwikkeld en gedragen wordt door iedereen die betrokken is. Daarom betrekken we jongeren, behandelaren en ouders in alle fasen van het project, door op basis van hun verhalen en ervaringen tot een beschrijving en werkwijze te komen die toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. DevelopRoad is een initiatief vanuit LUMC Curium en gesubsidieerd door FNO Geestkracht.

Wat willen we bereiken?

  • Meer inzicht in de kenmerken van jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek in de Kinder en- jeugdpsychiatrie 
  • Een werkwijze die gericht is op het beter ondersteunen van jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek

Hoe doen wij dit?

Wij doen onderzoek met behulp van vragenlijsten en interviews die wij houden met de jongeren, ouders en behandelaars. Wij vinden het belangrijk dat hun perspectief gehoord wordt. 

Wat is er al bekend?

Uit vooronderzoek is naar voren gekomen dat jongeren en behandelaren ervaren dat er bij langdurige hulpverlening aan jongeren met ernstige problematiek, te weinig wordt stilgestaan bij eerdere hulpverlening en wat zij zelf nodig hebben. Dit heeft als gevolg dat in het behandelplan onvoldoende rekening wordt gehouden met de aard van de problemen en de specifieke behoeften van deze jongeren.

Wie zoeken wij?

  • Jongeren (16-25 jaar) met ernstige en langdurige psychische problematiek in de kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Ouders van jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek
  • Behandelaren in de kinder- en jeugdspychiatrie

Meer weten?

Ben je enthousiast over dit onderzoek en wil je graag meer weten? Leuk! Wij zoeken jongeren, behandelaren en ouders om mee te doen in de verschillende fasen van het onderzoek!

Weet je nu al dat je mee wilt doen of wil je meer weten? Mail dan naar: developroad@lumc.nl