Autonomie en veiligheid: wat is dat eigenlijk?

In DevelopRoad doen we onderzoek naar jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek. Zij vertonen vaak hoog-risico gedrag en vallen tussen wal en schip van verschillende hulpverleningstrajecten. Wij zoeken samen met jongeren, behandelaren en opvoeders hoe we deze jongeren beter kunnen helpen.
Welke betekenis hebben autonomie en veiligheid in de (dag)klinische behandeling van deze jongeren? We zoeken jongeren en opvoeders die in een focusgroep met ons mee willen denken over deze vraag.

Ben of ken jij iemand die interesse heeft om mee te doen, en wil je graag meer informatie ontvangen? Mail naar developroad@lumc.nl 
Als dank voor deelname ontvang je een VVV bon van 20,- euro.

Met jouw hulp weten wij beter wat deze jongeren nodig hebben zodat we de hulpverlening beter kunnen laten aansluiten!

Wij zoeken:

  • Jongeren tussen 16-25 jaar die vanwege ernstige en langdurige psychische problematiek in (dag-) klinische behandeling is (of is geweest) in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
  • Opvoeders van jongeren tussen de 16-25 jaar die vanwege ernstige en langdurige psychische problematiek in (dag-) klinische behandeling is (of is geweest) in de kinder- en jeugdpsychiatrie.