Wil jij bijdragen aan een beeld dat beter aansluit bij de wereld van jongeren in de GGZ?

Regelmatig zien en horen we om ons heen noodkreten van een groep jongeren. Deze jongeren passen niet altijd binnen de bestaande classificaties en trajecten waardoor hulp soms minder goed aansluit. Het is daarom belangrijk dat we meer inzicht krijgen in wie deze jongeren zijn en hoe we deze jongeren beter kunnen ondersteunen. Dat kunnen wij niet alleen! 

Wij zoeken:

  • Jongeren (16-25 jaar) met ernstige en langdurige psychische problematiek in de kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Ouders van jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek
  • Behandelaren in de kinder- en jeugdspychiatrie

Update over de vragenlijsten over de kenmerken van de doelgroep:

De vragenlijsten over de kenmerken van jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek zijn gesloten. 

Hartelijk dank voor uw deelname. De verloting van de cadeaubonnen wordt binnenkort bekend gemaakt. De resultaten van de vragenlijsten worden gedeeld in de nieuwsbrief, op de website, door middel van factsheets en in een wetenschappelijk artikel.

 

2023

Er komt in 2023 een nieuwe vragenlijst voor jongeren, behandelaren en ouders, gericht op de behandelfocus voor deze doelgroep. Wij hebben uw ervaring en kennis dan wederom hard nodig!