Waar moet behandeling voor jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek over gaan?

Met jouw hulp weten wij beter wat deze jongeren nodig hebben zodat we de hulpverlening beter kunnen laten aansluiten!

Sommige jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek profiteren ondanks behandelingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie onvoldoende van de hulp. In het project DevelopRoad onderzoeken wij met jongeren, opvoeders en behandelaren wat deze groep kenmerkt en wat ze nodig hebben in behandeling. Door middel van een korte vragenlijst willen wij inzicht krijgen in waar behandeling van deze groep jongeren in de kinder- en jeugdpsychiatrie zich op moet richten.

Deelname duurt circa 10 minuten, via onderstaande link. Er is een link voor elk type deelnemer.

Link voor jongeren: https://data.castoredc.com/open-survey/001302E4-DBFC-45C4-82E7-B5727EB5B1F4/9A93BC24-DA85-4B9F-A876-7CAF4B7A6583/70F2C802-931D-414F-BE00-64F21056CFF1

Link voor opvoeders: https://data.castoredc.com/open-survey/001302E4-DBFC-45C4-82E7-B5727EB5B1F4/9A93BC24-DA85-4B9F-A876-7CAF4B7A6583/63BA4EB7-148D-4919-B7B3-1795B92FD558

Link voor behandelaren: https://data.castoredc.com/open-survey/001302E4-DBFC-45C4-82E7-B5727EB5B1F4/9A93BC24-DA85-4B9F-A876-7CAF4B7A6583/1E1B499C-CA0A-4EE6-B051-D7889D8231DE

Wij zoeken:

  • Jongeren tussen 16-25 jaar die vanwege ernstige en langdurige psychische problematiek in behandeling is (of is geweest) in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
  • Opvoeders van jongeren tussen de 16-25 jaar die vanwege ernstige en langdurige psychische problematiek in behandeling is (of is geweest) in de kinder- en jeugdpsychiatrie.
  • Behandelaren in de kinder- en jeugdpsychiatrie die met deze jongeren werken